مهربانی و از خودگذشتگی در هر جامعه ای یک ارزش محسوب می شود اما این ویژگی ها اگر در افراد ناجی قرار گیرد نه تنها حسن به حساب نمی آید بلکه موجب دخالت های بیجا و کنترلگری می شود. شخصیت ناجی کسی است که احساس می کند به دنیا آمده است که تمامی انسان ها و هستی را نجات دهد.

مهربانی و از خودگذشتگی در هر جامعه ای یک ارزش محسوب می شود اما این ویژگی ها اگر در افراد ناجی قرار گیرد نه تنها حسن به حساب نمی آید بلکه موجب دخالت های بیجا و کنترلگری می شود. شخصیت ناجی کسی است که احساس می کند به دنیا آمده است که تمامی انسان ها و هستی را نجات دهد. در واقع این افراد از مرز تعادل خارج شده اند و با عملکرد خود موجب آسیب زدن به دیگران و خود می شوند. با توجه به اینکه در سطح جامعه افراد بسیاری دارای شخصیت ناجی هستند، این مقاله به این مبحث مهم اختصاص یافته است.

شخصیت ناجی

آشنایی با شخصیت ناجی

داشتن جهانی بهتر و بدون مشکل آرزوی تمامی انسان ها است اما هر کسی، با توجه به محدودیت های عملکردی خود، نقش محدودی را در رسیدن به این آرزوی جهانی ایفا می کند. اما شخصیت ناجی گمان می کند وظیفه دارد به همه ی انسان ها کمک کند. این رفتار موجب کنترلگری و حتی دخالت های نابجا آنها می شود. افراد ناجی با این شیوه نه تنها دیگران بلکه خود را نیز به چالش های گوناگونی می کشاند. در واقع افراد ناجی از مراقبت کردن از دیگران لذت می برند و از این طریق به ارزشمندی دست می یابند. شخصیت ناجی اصولا به دنبال افراد قربانی می گردد زیرا این دسته از افراد به واسطه عجز همیشگی شان شخصیت های وابسته ای دارند و همواره کمک می خواهند. افراد ناجی با کمک افراد قربانی به ماهیت وجودی خود معنا می بخشند و با مدیریت کردن آنها احساس مفید بودن می کنند.

ناجی

معایب شخصیت ناجی

بدون شک داشتن روحیه فداکاری و ایثار عیب محسوب نمی شود اما به شرطی که اعتدال در آن رعایت شود. افراد ناجی در رفتار خود تعادل ندارند. عدم تعادل آنها منجر به فدا کردن خود برای دیگران می شود. در واقع آنها به جای پرداختن به نیازها و خواسته های خود به نیازها و خواسته های دیگران می پردازند و اینگونه به رضایت درونی دست می یابند. آنها بعد از مدتی به فردی وابسته به دیگران مبدل می شوند. از طرف دیگر این روحیه برای دیگران نیز مزاحمت ایجاد می کند زیرا تمام انسان ها تمایل دارند که مسائل و مشکلاتشان را خودشان مدیریت کنند نه دیگری. در نهایت نباید از بار روانی که رفتار شخصیت ناجی برای آنها دارد غافل شد. آنها با قرارگیری در موقعیت های تنش زا اسباب ناراحتی خود را فراهم می کنند امری که روح و جسم آنها را به قهقرا می کشاند.

اشتراک گذاری
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

keyboard_arrow_up
× whatsapp